menu
Asoprovac CatalunyaActualitat
Asoprovac rep una delegació d'INTERBEVAgromont Vinyals SolerBonÂreaMercolleida
Actualitat

Asoprovac rep una delegació d'INTERBEV

Compartir

La setmana passada Asoprovac Catalunya va acompanyar una delegació de representants de l'Institut de l'Élevage i de la secció de boví d'INTERBEV, la interprofessional francesa de la ramaderia i la carn.

Els visitants, ramaders de boví de carn i de llet, van mostrar-se molt interessats per nombrosos aspectes lligats al nostre sistema productiu com també en el sistema de formació de preus, assistint per videoconferència a la llotja de Mercolleida. Es va debatre sobre el fort increment dels costos d'alimentació i la incertesa que implica a l'hora d'entrar animals per engreixar a les granges. En la visita a la granja Agromont va despertar especial interés el sistema d'engreix de mamons i els origens d'aquests. També es van generar moltes questions relatives al rendiment obtingut per les diferents races. En la granja experimental de la Cooperativa d'Ivars es va posar en relleu la importància de mesurar l'index de conversió de les diferents formulacions i els diferents factors que incideixen en el creixement, on el benestar dels animals hi juga un paper clau. 

A la fàbrica de pinsos de BonÀrea, va quedar palesa la importància de l'economia d'escala i la necessitat de ser eficient al llarg d'una cadena, on el primer esglaó, amb les matèries primeres i la formulació dels pinsos, guanya cada dia més importància. Finalment, en la visita a l'escorxador de Vinyals Soler, es va parlar de la situació dels mercats exteriors, que malgrat l'aturada d'un mercat important com Algeria, segueix en creixement. Així mateix, es van posar de manifest diferències entre el mercat francés i espanyol, on aquí les canals són més homogènies i la gamma de talls posats al consum és molt menor. També es va tractar sobre la creixent integració de granges com a resposta a la manca de relleu generacional.