menu
Asoprovac CatalunyaSostenibilitat
Asoprovac Catalunya

La sostenibilitat no és una moda

Sabíes que:

1. La ramaderia bovina no competeix amb les persones en aliments i recursos: el 80% de la ració dels pinsos són farratges, restes de cultius i subproductes.

2. La ramaderia emet gasos, però no és la culpable del canvi climàtic: a nivell mundial tota la cadena de valor de producció d'aliments d'origen animal representa el 14,5% de les emissions de les emissions de GEH (FAO, 2014).

3. El sector boví disposa de ramaderia extensiva i intensiva, dos models ramaders que no són oposats, sinó que es complementen: en la producció extensiva s'aprofiten els recursos naturals que ofereixen les pastures, preservant la biodiversitat, mentre que la ramaderia intensiva permet un millor control de l'alimentació, del maneig i del benestar dels animals. 

Asoprovac Catalunya
Asoprovac Catalunya
Asoprovac Catalunya
Produint de la millor manera

Fonts renovables

Les granges s'estan passant cada dia més a les fonts renovables amb la implantació de panells solars a les seves instal·lacions i amb la transformació i valorització dels fems generats en biofertilitzants. 

Medi rural

La ramaderia és una activitat essencial per al medi rural. L'ús de superfícies de pastures genera un ampli ventall de serveis ecosistèmics, entre els quals destaquen el segrest de carboni, la retenció d'aigua i recàrrega dels aqüífers, la lluita davant l'erosió, la prevenció d'incendis i la conservació de la biodiversitat. A Europa, el 58% de les explotacions agrícoles compten amb animals, i en la seva majoria es troben ubicades en zones amb risc de despoblament. 

Granges familiars

El sector boví està format per granges familiars amb una dimensió mitjana de 250 vedells o 50 vaques alletants. Tan sols un 4% de les 2.400 granges de boví catalanes tenen més de 600 URB (unes 960 places). Malgrat que el concepte macrogranja no está definit enlloc, no es pot considerar que el sector en tingui cap. 

Malbaratament alimentari

El malbaratament alimentari és molt menor en els productes d'origen animal: els productes carnis tan sols representen el 13% del malbaratament global, un percentatge encara més reduit a nivell espanyol.