menu
Asoprovac CatalunyaActualitat
El 99% de les granges de boví de carn són de mida petita i mitjana, amb menys de 400 UGM
Actualitat

El 99% de les granges de boví de carn són de mida petita i mitjana, amb menys de 400 UGM

Compartir

L’Organització Interprofessional de la Carn de Boví (Provacuno) ha presentat en una jornada l’informe ‘Anàlisi del sector boví de carn d’Espanya’, una radiografia exhaustiva que permet conèixer al detall en quin punt es troba aquest sector, i que servirà de guia per emprendre accions encaminades a assolir-ne una millor vertebració i competitivitat. L’estudi, presentat a l’auditori del Banc de Sabadell a Madrid, ha fet servir dues fonts d’informació i estadística: el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), adscrit al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), i una enquesta realitzada a granges tipus repartides per tot el territori.

Aquests són els aspectes més rellevants que ens rebel·la l’estudi:

  • El 98,9% de les granges de boví de carn tenen un cens inferior a 400 UBM (petites i mitjanes), i la mida més freqüent se situa entre 20 i 50 animals. El 86% són propietat de persones físiques, la resta són societats limitades, societats agràries de transformació, comunitats de béns i cooperatives, i menys de l’1% societats anònimes.
  • La mitjana d’edat és de 58 anys i el 45% de les explotacions petites són propietat de titulars de més de 65 anys.
  • El 87% de les granges de boví se situen en municipis considerats rurals per la legislació espanyola. D’aquestes, el 29% s’ubiquen a zones rurals amb risc greu de despoblament de menys de 5.000 habitants i menys de 8 habitants/km2, i l’11% del total en municipis rurals en risc de despoblament perquè tenen menys de 20.000 habitants entre 8 i 12,5 h/km2. El 91% dels ramaders viu a la comarca on s’ubica la seva explotació i el 77% de les compres que efectuen els productors es fan a la mateixa zona.
  • Des del punt de vista mediambiental, és una activitat essencial per al manteniment i la conservació del territori. La base de l’alimentació són les pastures, complementades amb pinsos, palla i farratges. Garantint del manteniment dels paisatges rurals i afavorint la prevenció d’incendis forestals.
  • Els fems generats per les granges que són una font excel·lent de matèria orgànica i de nutrients per fertilitzar i millorar l’estructura del sòl, a més de promoure l’economia circular i reduir la dependència de fertilitzants químics.
  • El 26% dels productors consultats pasturen les vaques en zones de protecció ambiental, ja siguin parcs naturals, zones natura 2000, zones d’especial protecció per a aus (ZEPA), etc.

La jornada ha comptat amb la participació de Maria Gafo Gómez-Zamalloa, responsable de sostenibilitat social a la Comissió Europea, que ha destacat en la seva intervenció que “les zones rurals són el teixit de la nostra societat i el cor de la nostra economia”, subratllant que el 83% del territori europeu és rural, però tan sols acull el 30% de la població. Esperanza Orellana, directora general de Produccions i Mercats del MAPA, va clausurar la presentació de l’informe traslladant la importància de “monitoritzar el sector per analitzar les dades i prendre decisions”.

Per la seva part, Eliseu Isla, president de Provacuno, va ressaltar la necessitat de contemplar l’informe quan es parli del boví de carn al nostre país perquè “Espanya no és Argentina, ni Brasil, ni els Estats Units, ni Austràlia. No és millor ni pitjor, però sí diferent, com també és diferent el nostre model de producció”. A l’Estat espanyol el boví de carn “no desforesta, fa prevenció d’incendis, no sap què són les ‘macrogranges’ i és un dels millors aliats per mantenir els pobles vius”.

En la taula rodona s'ha parlat de la necessitat de reduir burocràcia i facilitar inversions. Per atraure als joves cal disposar d’un horitzó estable i fer-los partícips de les tecnologies. Va quedar palesa la necessitat de posar en valor la nostra activitat demostrant que som un sector que aporta en positiu i que amb dades objectives com les d’aquest informe, es pot arribar a monetitzar. Aquest document  s’emmarca en els treballs proposats dins de l’estratègia Boví de Carn Carboni Neutral 2050 de Provacuno. Podeu tornar a escoltar la jornada o descarregar-vos l’informe en els següents enllaços:

https://www.youtube.com/watch?v=ghcsEkTVsuE 

http://www.provacuno.es/vacuno/sostenibilidad/analisis-del-sector-vacuno-de-carne-espanol_359_1_ap.html