menu
Asoprovac CatalunyaActualitat
La innovació, clau per reduir la petjada ambiental del boví
Actualitat

La innovació, clau per reduir la petjada ambiental del boví

Compartir

Conèixer la petjada ambiental de la producció de carn i de llet a Catalunya i identificar els punts de millora des de la granja fins al punt de venda, han estat els objectius del projecte RUMPRINT, realitzat per l’IRTA amb la participació de Grup Viñas i Llet Nostra.

En aquest sentit, l’estudi conclou l’important paper que juga l’alimentació animal i el maneig de recursos com els fems. En el cas del boví de carn, es pot reduir la fermentació entèrica i, per tant, les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) adaptant els  ingredients a les necessitats nutritives de cada fase de creixement del vedell. Quant a la gestió dels fems, fer-ne compost permet obtenir un fertilitzant orgànic de qualitat per millorar l’estructura del sòl i la seva captació de carboni, com també pot ser una bona opció fer-ne biogàs per produir energia.

Per aquesta avaluació s’ha emprat una metodologia de la Comissió Europea, Petjada Ambiental de Productes (PEF), que serà la base per a l’ecoetiquetatge a Europa, i que s’ha adaptat al model del sector boví català per obtenir un diagnòstic més acurat a la nostra realitat.

El Grup Operatiu “RUMPRINT: petjada ambiental de carn i llet de boví”, està finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020.

Més informació: Fabricar pinsos de proximitat i més digeribles per reduir els impactes ambientals de la ramaderia