menu
Asoprovac CatalunyaActualidad
El sector treballa per reduir emissionsEl sector treballa per reduir emissionsEl sector treballa per reduir emissions
Actualidad

El sector treballa per reduir emissions

Compartir

Incrementar la sostenibilitat del vacum de carn és una de les principals inquietuds del sector. Per aquest motiu, aquesta setmana ha tingut lloc a la planta de compostatge d’Alcarràs, una trobada de la Taula d’Innovació del boví en la que s’ha debatut sobre els diferents tractaments que es poden realitzar amb els fems generats en granja. El compostatge suposa una de les millors opcions per a seva valorització, i un bon maneig permet aconseguir un producte final de qualitat, ric en nutrients i matèria orgànica que el converteix en un excel·lent fertilitzant. 

 

D’altra banda, la gestió de les dejeccions és una de les fases claus en tota la producció ramadera al ser el punt on es podríen concentrar la major part de les emissions d’una granja. Això porta a què moltes innovacions vagin encaminades a minimitzar l’amoníac i el metà generat durant el maneig del  fem i el compostatge. 

 

Es tracta de minimitzar les emissions que es puguin generar durant tot el procés que transcorre de la granja al camp, i és en aquest sentit que la Taula d’innovació, de la mà de l’IRTA, està treballant. Les pautes d’investigació van encaminades cap a una ramaderia d’excel·lència que permeti al boví assolir el repte europeu de ser carboni neutrals al 2050.