menu
Asoprovac CatalunyaActualidad
Les emissions i els consums d'aigua del nostre boví són un 66% inferiors a la mitjana mundial
Actualidad

Les emissions i els consums d'aigua del nostre boví són un 66% inferiors a la mitjana mundial

Compartir

Científics espanyols han publicat l'informe "Avaluació de l'impacte ambiental de les cadenes de producció de carn de boví que integren sistemes de pasturatge i sense terra". Aquest estudi, publicat en la revista Animal, aporta llum sobre l'impacte mediambiental de la ramaderia de boví de carn a Espanya. D'entre les troballes més destacables de l'estudi tenim:

  • La petjada de carboni per quilo de carn produïda és un 66% menor que la mitjana del planeta, si es contrasta amb les dades de la FAO. Això s'atribueix a l'eficiència del nostre model de producció.
  • La petjada hídrica del boví de carn al nostre país és un terç si es compara amb la mitjana mundial
  • La metodologia actual no considera la captura de carboni realitzada per les pastures on està les vaques. Així, es calcula que el segrest de carboni pot arribar a compensar el 60% de les emissions dels animals en pasturatge.
  • El 92% de l'alimentació que consumeix el boví no competeix amb l'alimentació humana. El 8% restant són principalment cereals com l'ordi o el blat de moro no tensionen el preu dels aliments. 
  • Actualment no es té en compte un altre aspecte positiu com és el foment de la biodiversitat que la ramaderia de boví exerceix al seu entorn.
  • L'eliminació de vaques donaria lloc a què altres herbívors salvatges ocupessin el seu espai, emetent gasos d'efecte d'hivernacle de manera similar als remugants actuals, però sense contribuir a l'alimentació del planeta.

L'estudi demostra com la cria de carn de boví a Espanya es caracteritza per una alta eficiència, optimitzant l'ús dels recursos disponibles. D'altra banda, el compromís del sector ramader amb la reducció d'emissions de carboni amb iniciatives com el llançament de l'"Estratègia Boví de Carn Carboni Neutral 2050" i les guies de bones pràctiques mediambientals.

La col·laboració entre la comunitat científica i el sector ramader és una realitat essencial per a aconseguir els objectius climàtics. Aquesta recerca, liderada per científics de la Universitat Politècnica de València com Fernando Estellés, destaca la necessitat de la seva realització, “ja que fins ara no es coneixia el veritable impacte de la ramaderia de boví de carn al nostre país”. Segons Raisa Tinitana, una altra de les científiques de l'estudi, subratlla que aquest estudi “permetrà establir les bases per a avaluar si els ramaders a Espanya estan avançant cap a l'objectiu de neutralitat climàtica proposat per la Comissió Europea per a 2050”.